7DagenCirculair nog leuker en leerzamer maken

Rieta Aliredjo /// 2 mei 2017

Foto: v.l.n.r: Rieta Aliredjo, Alex Nijhoff (concierge, ICT), Carmela Tumminaro (Schoolleider)

In een ontwikkeltraject zijn reflectiemomenten uitermate belangrijk. Niet alleen binnen het team, maar met alle betrokkenen. Hoewel we nog niet met iedereen gesproken hebben, komen een paar zaken al duidelijk naar voren. Onze eigen evaluatie komt overeen met de feedback van KSU-Wijzer aan de Vecht. Wij hebben een goed beeld gekregen van hoe we ervoor kunnen zorgen dat de volgende 7DagenCirculair nog leuker en leerzamer wordt!

Wij vonden het heel erg leuk dat 7DagenCirculair bij ons op school is uitgevoerd en wensen jullie veel succes bij het doorontwikkelen. Kom zeker nog een keertje langs!​

Carmela Tumminaro
Schoolleider KSU-Wijzer aan de Vecht

Balans tussen intensiteit van het programma en ruimte voor het leerproces

Hoe geef je een reis door de circulaire economie vorm? Het ontwikkelen van het totale programma, de lessen en de lesinhoud was en is een mooie uitdaging. Wat ga je behandelen en hoe breng je dit naar leerlingen van bijvoorbeeld een bovenbouw op de basisschool? 

Voor de eerste editie van 7DagenCirculair is een veelheid aan lesonderdelen ontwikkeld. Waarschijnlijk zelfs een beetje teveel! Niet alle opdrachten konden goed uitgelegd en/of uitgevoerd worden binnen een les van 90 minuten. Daar is meer rust en tijd voor nodig. Ruimte voor duidelijke instructies en aandacht om op het moment zelf goed aan te voelen of de materie ook landt en beklijft. 

Dit gaan we anders doen: 

 • Samen met de betrokken school kiezen voor een bepaald perspectief: een bril om naar de circulaire economie te kijken en het te beleven. Bijvoorbeeld: bewust/sociaal, gericht op eigen verantwoordelijkheid en burgerschap,  creatief/technisch gericht op verbreden van de kennis van materialen en grondstoffen en het ontwerpproces of sociaal/ondernemend gericht op kennis over de verschillende rollen in de maatschappij en de nieuwe relaties die we met elkaar moeten aangaan. 
 • Het aantal opdrachten binnen een les verminderen zodat er meer tijd en aandacht besteed kan worden aan een goede opbouw van de les en het halen van de leerdoelen.
 • Samenwerken met de vaste leerkrachten om de lessen effectiever te maken en mogelijkheden te verkennen om de week voor te bereiden in de klas en eventueel door te pakken op onderdelen na afloop ervan.
 • De thema’s reflectie (dag 6) en delen (dag 7) meer integreren in de lessen zelf in plaats van een plek geven aan het einde van de week. 

Het is een mooi programma met veel variatie. De kinderen worden een week lang ondergedompeld in het circulair denken. Hierdoor blijven de noodzaak en het plezier van een circulaire economie goed in het geheugen hangen.

Joris Petterson
Circulair ontwerper E-waste Arcades
Gastdocent 7DC

Meer samenhang in de week door het creëren van een gezamenlijk verhaal

Vanwege de intensiteit van het programma en de wens zo veel mogelijk te laten zien en ervaren, was het niet altijd duidelijk op welke manier een bepaald lesonderdeel samenhangt met het totaal. Wat is de rode draad door de week? Circulaire economie en duurzaamheid zijn te grote containerbegrippen om te dienen als verhaallijn. 

Zo gaan we zorgen voor nog meer samenhang in de week:

 • Kiezen voor een bepaald perspectief (zie hierboven) 
 • Bij het programmeren de verschillende dagen meer met elkaar verbinden en tijd nemen om vaker terug te blikken op de voorgaande dagen, zodat nieuwe kennis en vaardigheden beter worden geborgd.
 • Actief invulling geven aan de verhaallijn van de week: hoe hebben we vandaag het groter plaatje ingekleurd?
 • Met onze partners die niet de hele week meemaken (bedrijfsbezoek, ondernemers die workshops geven) beter afstemmen hoe deze programma-onderdelen samenhangen met het verhaal van de week en wat de toegevoegde waarde is.

Warenhuisje onderdeel van het programma

Het in snel tempo ontwikkelen van een prototype voor Warenhuisje was een behoorlijke uitdaging. We zijn met de app nog lang niet waar we willen zijn, maar het ging wel LIVE, vlak voor de start van 7DagenCirculair.  Het met de hele groep testen van Warenhuisje is helaas niet gelukt.

Dit zijn de leerpunten voor het doorontwikkelen van Warenhuisje met scholen:  

 • Maak het onderdeel van 7DagenCirculair en niet een taak dat thuis gedaan moet worden. Zo kun je stap voor stap de kinderen begeleiden in het gebruik van de applicatie. 
 • Het uitwerken van testscripts kan, net zoals met de werkbladen, meer richting en sturing geven in wat we met het testen beogen en hoe kinderen kunnen helpen.
 • Neem meer tijd voor een goede afstemming op het gebied van technische vereisten (bijvoorbeeld servercapaciteit, werkende emailadressen, voldoende computers).

Doorgaan! 7DagenCirculair is leuk!

Ons gesprek bij Wijzer aan de Vecht was heel nuttig! Het benadrukt dat we 7DagenCirculair niet alleen voor maar ook met scholen willen ontwikkelen. Heel prettig was het toen schoolleider Carmela ons aangaf dat ze week vooral als plezierig en leuk heeft ervaren en vroeg of dat ook voor ons goldt. Dat is zeker zo! Wij zijn trots op wat er bereikt is en hebben erg genoten van het organiseren en uitvoeren van 7DagenCirculair. Lees ook op Warenhuisje.nl hoe we dit hebben ervaren. 

Wat we gaan behouden en versterken:

 • Interactieve en unieke (op maat gemaakte) lesprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren zodat kinderen meer leren over circulaire economie. 
 • Het voor scholen met weinig middelen mogelijk maken om dergelijke programma’s te ontwikkelen en uit te voeren door het uit handen nemen van de organisatie en het team van leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen in het realiseren van hun ambities op het gebied van duurzaam onderwijs. 
 • Verbindingen realiseren tussen ouders, scholen, ondernemers, bedrijven en lokale instellingen om onderwijs over circulaire economie mogelijk te maken en kinderen te helpen op te groeien tot bewuste en ondernemende deelnemers aan een circulaire economie.