Een onderzoek: hoe kunnen we scholen verder helpen?

Rieta Aliredjo /// 26 juni 2017

Yes! Een week van de circulaire economie kunnen aanbieden aan een school! Dat is toch een mooi aanbod!? Wie zegt daar nee tegen? Een kortzichtige start van een proces waar we – ik denk – met een behoorlijk stukje geluk uit zijn gekomen: die schoolleider te pakken krijgen die al een themaweek rondom afval en recyclen op de agenda had staat en circulaire economie daar goed bij vond passen.

Is er een behoefte?

Het telefoontje dat leidde tot een mooie week op basisschool Wijzer aan de Vecht werd voorafgegaan door veel mailtjes naar scholen die voor een groot deel onbeantwoord bleven en directeuren die telefonisch niet vaak beschikbaar waren. Bij onze poging om een tweede pilot te organiseren, kwamen we hetzelfde tegen. Ik interpreteer dit zeker niet als onwil! Onze timing was beide keren alles behalve ideaal. Het is aannemelijk dat de reacties het resultaat zijn van een hoge werkdruk waar alle focus en energie nodig is voor de leerlingen, het team en het eigen plan. En dit plan ligt begrijpelijk al een jaar en soms wel langer vast.

Dit stelt ons voor een uitdaging. We geloven in de circulaire economie en dat het belangrijk is kinderen hierover te vertellen. Wij willen daarom graag partneren met scholen, maar geldt dat ook andersom? En is er behoefte aan lessen en lesprogramma’s over circulaire economie?

Komen tot een uniek verhaal

In ieder geval hebben we geleerd dat het natuurlijk belangrijk is tijdig met scholen over dit onderwerp te praten om het te kunnen plannen in een schooljaar. Verder is er meer aandacht nodig om het belang van de circulaire economie te bespreken. Daar waar concepten als ‘duurzaamheid’, ‘afvalscheiding en recycling’ en ‘groene energie’ al wel bekend zijn, is er nog geen helder beeld van wat circulaire economie inhoudt en wordt het gelijk getrokken met de noodzaak tot afvalscheiding en recycling en krijgen we te horen: dat hebben we al behandeld. Circulaire economie is veel meer!

Een aantal keer kregen we ook te horen dat circulaire economie niet past bij de aandachtspunten van de school. Ons inziens zijn er juist omdat circulaire economie zo veelomvattend is genoeg mogelijkheden om die aspecten te belichten die goed passen bij wat de school zelf wil vertellen en bereiken. Daar willen wij de tijd en aandacht voor nemen: zodanig programmeren dat elke themaweek of les goed aansluit bij de ambities van de school zelf. Elk programma wordt zo een uniek verhaal.

Niet gissen maar vragen

Gissen en veronderstellen is makkelijk, echt onderzoeken is natuurlijk iets anders. Voor mij zijn dit de eerste stappen in het onderwijs en daarom ben ik al heel blij om samen te kunnen werken met Esther de Vries, die wel haar wortels in het onderwijs heeft. Maar we willen nog meer leren en zullen onze energie in deze zomerperiode ook zeker wijden aan hoe wij het beste scholen kunnen benaderen en vooral kunnen helpen met het verzorgen van lesprogramma’s rondom de circulaire economie. Bent u of kent u iemand die wij mogen bevragen over circulair onderwijs op de basisschool en de middelbare school? Neem dan contact met ons op.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin