Circulaire Economie voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Waarom Circulaire Economie?

We leven in een take-make-waste systeem, dat geen rekening houdt met de eindige voorraad grondstoffen en het regeneratieve vermogen van de aarde overbelast. De klimaatverandering, die nu niet meer te ontkennen valt, versterkt nog eens de verschillen tussen wie zich kan onttrekken aan de gevolgen van dit systeem en wie hierin geen keuze heeft en de gevolgen moet dragen.

Vroeg of laat, raakt het ons allemaal!

 

Het is dus tijd om met zijn allen in te grijpen en de transitie van lineair naar circulair te versnellen.

Een circulaire samenleving is

Verstandig

Materialen en grondstoffen worden steeds opnieuw hergebruikt en we overschrijden de productieve en regeneratieve capaciteit van de aarde niet.

Groen

We gebruiken energiebronnen die duurzaam zijn en laten fossiele brandstoffen in de grond.

Schoon

Productieprocessen en consumptiepatronen vervuilen grond, water en lucht niet. Dit vergt anders denken, ontwerpen en ander gedrag.

Inclusief

Iedereen doet mee en er is voldoende voor iedereen.

Actueel, Betrokken en Creatief

Met 7DagenCirculair richten we ons vooral op het organiseren van themaweken, omdat er in een week meer ruimte is om kennis eigen te maken en naar actie en gedrag te vertalen.

Elke week is uniek, waarbij we telkens samen met de school de verhaallijn vaststellen. Wat is actueel? Wat zijn de pijlers van de school en welke aspecten willen docenten en leerlingen inbrengen? Hoe kunnen we co-creëren met ouders, ondernemers, bedrijven en instellingen in de buurt?

Lessen delen

Naar een circulaire economie bewegen is voor ons allemaal een leerproces. En om de transitie te versnellen delen we graag de lessen die we gaandeweg leren. Alle lesbrieven en werkbladen die ontwikkeld worden voor 7DagenCirculair mogen door iedereen gebruikt worden onder een Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0) licentie.

Connectors

7DagenCirculair is het product van samenwerking. Samenwerking tussen stakeholders die inzien dat een circulaire toekomst ook start op school. Als connectors leggen we contacten met partijen die onze lessen en programma’s verrijken met gastlessen en bedrijfsbezoeken. We helpen scholen ook met het vinden van (extra) financiering wanneer nodig. Samen krijgen we het project rond.