Het ontstaan van 7DagenCirculair

Rieta Aliredjo /// 7 maart 2017

Hoe leggen wij uit wat circulaire economie is aan kinderen? En is dit belangrijk? In de volwassen wereld spreken overheid en bedrijfsleven zich meer en meer uit over duurzaamheid en formuleren zij ambities voor een volledig circulaire economie. Degenen die daar een grote bijdrage aan moeten leveren zitten nu nog op school.

Nederland Circulair in 2050

In september 2016 heeft de Rijksoverheid het Rapport Nederland Circulair in 2050 gepubliceerd. In 2030 moet Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en vóór 2050 moet er sprake zijn van een (volledig) circulaire economie.

In het rapport is veel aandacht voor wat bedrijven kunnen doen en staat er nog weinig over hoe (jonge) burgers kunnen bijdragen. Ik geloof in de impact van persoonlijke keuzes. Uiteindelijk bestaat elk bedrijf uit mensen. Elke producent is een consument en vaak ook andersom.

In 2050 zijn de kinderen die nu in groep 7 of 8 zitten om en nabij de 45 jaar oud. Ze hebben hun opleiding afgerond, zijn gaan werken en hebben wellicht tegen die tijd zelf ook al een gezin. Gedurende hun hele leven zijn ze consumenten en voor een deel mogelijk ook producenten. Welke keuzes gaan zij maken? 

Kinderen laten leren over Circulaire Economie

Ik geloof dat kinderen van nature wereldverbeteraars zijn. Liefde voor de natuur, zorg voor elkaar, nieuwsgierigheid, creativiteit, worden we daar niet allemaal in zekere mate mee geboren? Hoe komt het dan toch dat we voor zoveel maatschappelijke uitdagingen staan, waarin het lijkt alsof we die eigenschappen zijn verloren? Ik heb daar geen antwoord op en een eenduidig antwoord is er waarschijnlijk ook niet.  

Wel denk ik dat het belangrijk is deze eigenschappen te voeden, te ontwikkelen en te waarderen al vroeg in ons leven, bij kinderen. Laten we van kinderen leren, kijken wat zij nodig hebben om creativiteit, nieuwsgierigheid, zorg voor elkaar en de natuur verder te ontwikkelen. Door dit proces te faciliteren groeien kinderen op als bewuste consumenten en producenten. Dan worden begrippen als duurzaamheid en circulaire economie vanzelf het nieuwe normaal.  

Met Warenhuisje direct aan de slag

Met Warenhuisje bieden wij kinderen een eigen marktplaats aan, waar ze met elkaar hun gebruikte spullen kunnen verhandelen. Kinderen groeien snel uit hun vaak nog hele goede spullen. Doneren of verkopen gebeurt gelukkig steeds meer. Hierin nemen ouders het voortouw, maar kinderen kunnen dit ook zelf. Met Warenhuisje leggen we het eigenaarschap weer terug bij kinderen. Onder toezicht van de ouders kunnen ze met en van elkaar leren.

Warenhuisje gaat verder dan alleen het bieden van een marktplaats. Onze missie is kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling tot bewuste consumenten en producenten. Warenhuisje is een leeromgeving: leren door te doen. Kinderen krijgen niet alleen toegang tot elkaars warenhuisjes, maar leggen ook connecties met circulaire ondernemers, die met hun gebruikte spullen iets nieuws kunnen maken. We maken de actualiteit rond duurzaamheid en circulaire economie toegankelijk en interessant voor kinderen en we zorgen dat dit alles een leuke en inspirerende ervaring is, bijvoorbeeld door spelelementen toe te voegen.

Warenhuisje ontwikkelen wij met zorg en aandacht voor kinderen. Een duidelijke connectie met lokale omgeving en economie is daar een integraal onderdeel van. Wij willen geen anoniem platform bouwen, maar een platform dat offline connecties faciliteert, waar kinderen elkaar herkennen en leren kennen. Warenhuisje start vanuit de buurt en is in principe niet groter dan de stad.

Week van de Circulaire Economie op School: 7DagenCirculair

De school als stakeholder is voor ons een logisch gevolg van het belang dat wij hechten aan educatie en de lokale samenleving en economie.

In de eerste gesprekken over Warenhuisje die ik voerde met ouders in mijn vriendenkring kwam vaak ter sprake dat het goed zou aansluiten bij themaweken op school. Themaweken rond duurzaamheid, techniek, natuur, ondernemerschap, mediawijsheid, omgaan met geld: dit zijn voorbeelden van lesprogramma’s die steeds vaker voorkomen. Dit zijn ook thema’s die allemaal aan bod komen wanneer je het hebt over circulaire economie.

Met 7DagenCirculair willen wij toegevoegde waarde bieden aan scholen op zoek naar vernieuwende onderwijsprogramma’s, die aansluiten op de kerndoelen en de adviezen voor ons onderwijs in 2032. Klik hier voor onze doelstellingen.

7DagenCirculair geeft ons ook de kans om Warenhuisje niet alleen voor, maar ook door kinderen te ontwikkelen.